Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw behandelaar genoeg zijn. Zo niet, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij uw behandelaar en/of om een second opinion vragen binnen onze organisatie. Wanneer dit niet voor een oplossing zorgt, kunt u bij onze branche vereniging om bemiddeling vragen.