Vergoedingen

U vraagt zich ongetwijfeld af welk percentage vergoed wordt door uw verzekering. Per ziektekostenverzekeraar gelden verschillende vergoedingsbedragen en daarom kunnen wij hier niet direct een antwoord op geven. E.e.a. is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Wij geven u een begroting waarmee u altijd navraag kunt doen bij uw verzekeraar wat uw vergoeding is en wat uw eigen bijdrage wordt.

In het algemeen geldt : 

Bij een nieuwe volledige prothese: 

Een vergoeding van 75% uit uw basisverzekering, de overige 25% is voor eigen rekening. Hebt u een aanvullende tandverzekering dan kan dit deel geheel of gedeeltelijk hieruit vergoed worden. Let op, op uw basisverzekering geld een wettelijk eigen risico.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese: 

Bij een nieuwe implantaat prothese: 

Uw eigen bijdrage bedraagt een vastgesteld percentage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het feit of u gelijktijdig zowel een boven- als onder prothese laat maken, of slechts één van beiden.

Vergoeding bij reparatie of rebasing/ relinen (opvullen)

Boven-, onder- of combinatie van beiden (volledige prothese):90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2021).
Partiële- of frameprothese:Alleen vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
Prothese op implantaten:90% vergoeding vanuit de basisverzekering na machtiging van de zorgverzekeraar. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2021).

Tarieven

Wij hanteren de NZA tarieven

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via Infomedics. Het telefoonnummer van Infomedics is: 036-2031900. Wij kunnen vooraf aan de behandeling een begroting voor u opstellen.